Opleiding van tieners in Weeshuis Atjeh

Stichting Jars of Clay kwam in contact met stichting Weeshuis Atjeh om de middelbare schoolopleiding van enkele tieners te bekostigen. Deze tieners zijn door de tsunami in 2004 wees geworden. Het weeshuis in Atjeh heeft toen 50 kinderen opgevangen, van wie nu de laatste bezig zijn met de middelbare school.

Het weeshuis is opgericht om de kinderen een kansrijke toekomst te bieden.

"Naast de kansen en zelfredzaamheid vergroten staat Stichting Weeshuis Atjeh ook voor het voorzien in primaire levensbehoeften als veiligheid, onderdak, voedsel en kleding. Daarmee bieden we de weeskinderen in Lamhasam een toekomst met perspectief. Onderdeel daarvan is ook zorgen voor (bij)scholing, (psychosociale) begeleiding en ondersteuning om de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten. Met de bouw van een kleinschalig weeshuis hebben wij kinderen weer een thuis gegeven."

Meer informatie over Weeshuis Atjeh is hier te vinden.


<< Terug naar projecten